Yürütmenin Durdurulması Talebi İçerikli İptal Davası Dilekçe Örneği

İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Yürütmenin durdurulması taleplidir. DAVACI (Yürütmenin durdurulması talebinde bulunacak kişi) : Adres VEKİLİ_______________________: Av. ….( varsa) DAVALI_____________________:

Devam