Ticari Davaların Görüleceği Mahkemeler

Türk Ticaret Kanunu’nun 5/1. maddesi uyarınca, uyuşmazlık konusu şeyin miktarı ve değerine bakılmaksızın; ticari davalarla, ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işleri

Devam