Yürütmenin Durdurulması Talebi İçerikli İptal Davası Dilekçe Örneği

İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Yürütmenin durdurulması taleplidir. DAVACI (Yürütmenin durdurulması talebinde bulunacak kişi) : Adres VEKİLİ_______________________: Av. ….( varsa) DAVALI_____________________:

Devam

Doktorun Hatalı Müdahalesi Nedeniyle Tazminat Davası Açabilir Miyim?

Doktorun Hatalı Müdahalesi nedeniyle tazminat davası somut olayın özelliklerine göre değişmektedir. Öncelikle doktorların haklı müdahalelerini inceleyelim. Doktorların müdahalelerinin Hukuka Uygunluk

Devam