Maddi Tazminat Dilekçesi

..(İL)…..SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                        ……. DAVACI                              :……. VEKİLİ                               :Av.……. DAVALI                              :……. DAVA DEĞERİ                  :……. TL KONU                                 : Fazlaya ilişkin

Devam

Ticari Davaların Görüleceği Mahkemeler

Türk Ticaret Kanunu’nun 5/1. maddesi uyarınca, uyuşmazlık konusu şeyin miktarı ve değerine bakılmaksızın; ticari davalarla, ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işleri

Devam

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                        ……. DAVACI                   :……. VEKİLİ                     :Av ……. DAVALI                   :……. KONU                      : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma AÇIKLAMALAR    

Devam

Hakimin Reddi Dilekçe Örneği

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                        ……. DOSYA NO               :……/……. DAVALI                     :……. VEKİLİ                      :……. DAVACI                    :……. VEKİLİ                      :……. KONU                       : Hakimin Reddi Talebimiz

Devam

İpoteğin İptali Davası Dilekçesi Örneği

……………………………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI          :  ………………………… VEKİLİ          :  …………….………….. DAVALILAR    : 1) ………………………..                       2)

Devam