Maddi Tazminat Dilekçesi

..(İL)…..SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                        ……. DAVACI                              :……. VEKİLİ                               :Av.……. DAVALI                              :……. DAVA DEĞERİ                  :……. TL KONU                                 : Fazlaya ilişkin

Devam