Yürütmenin Durdurulması Talebi İçerikli İptal Davası Dilekçe Örneği

İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Yürütmenin durdurulması taleplidir. DAVACI (Yürütmenin durdurulması talebinde bulunacak kişi) : Adres VEKİLİ_______________________: Av. ….( varsa) DAVALI_____________________:

Devam

Uyuşmazlık Mahkemesi Karar Verdi: Re’ sen ve ek yanlı olarak tesis edilen proje onay bedellerinin iadesi davasının görüm ve çözümünde İdari Yargı görevlidir.

K.B. Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Limited Şirketi; Muğla ili Milas ilçesinde hazırladığı güneş enerji santrali (GES) projelerini, Türkiye Elektrik Dağıtım

Devam

Martılar ve İBB arasındaki İlişkinin Hukuki Değerlendirilmesi

Elektrikli kaykaylar/martı için yapılan düzenleme ve muhteviyatının idarenin kanunilik ilkesi gereğince değerlendirilmesi: Anayasanın 123. maddesine göre; idare, kuruluş ve görevleriyle

Devam