İş Kazası Nedeniyle Tazminat Dilekçe Örneği

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Dilekçe Örneği; ………. İŞ MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİNE DAVACI                      : ………………. VEKİLLERİ               : Av. ……………… DAVALI                      : …………………….

Devam

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

   ………………………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO      : …………………… DAVACI           : ……………………. VEKİLİ             : ……………………. DAVALI            : …………………… KONU               

Devam