Cevap Dilekçesi Örneği

…………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE, DOSYA NO                         : 20…/.. Esas DAVACI                               : …………………………… VEKİLLERİ                        : Av.……………………………                                              

Devam