Cezanın Ertelenmesi Talebi Dilekçe Örneği

……. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMI’NA                                                                                                                        ……. İNFAZIN ERTELENMESİNİ İSTEYEN              :……. VEKİLİ                 : Av……. DAVACI               : K.H. SUÇ               

Devam