Radyasyon Yayma Suçu Nedir? 3 yıldan başlayan hapis cezası!

Radyasyon Yayma Suçu

Radyasyon yayma suçu Türk Ceza Kanunu’nu 179. Maddesi gereğince suçtur ve belirli yaptırımlara bağlanmıştır. Türk Ceza Kanunu’nda ‘Genel Tehlike Yaratan’ Suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Peki radyasyon yayma suçunun sınırları ve cezayı ağırlaştırıcı nitelikleri nelerdir?

Bir başkasının sağlığını bozmak amacıyla radyasyona tabi tutan kişiye 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Korunan yarar kişilerin sağlığı ve vücut bütünlüğüdür. Burada amaç olarak failin saldırı amaçlı bir eylemde bulunması söz konusudur. Ayrıca bakılması gereken bir başka unsuru ise radyasyon miktarının kişinin sağlığını bozmaya elverişli olmasıdır.

Radyasyon yayma suçunun 2. Fıkrası gereğince suçun belirsiz sayıda kişilere kadar işlenmesi sebebiyle 5 yıldan az hapis cezası verilemez. Yani 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Bu fıkrada radyasyon suçunun niteliğine dikkat edilmesi gerekir. Çünkü radyasyonun niteliği gereği eğer bir ortamda birden fazla kişi var ise tek kişi hedef alınsa dahi diğer kişilerde aynı oranda etkilenecektirler. Bu sebeple kanun koyucu suçun 2. Fıkrasında bunu vurgulayarak belirsiz sayıda kişi etkileniyorsa 5 yıldan az cezaya hükmolunamaz demiştir.

Radyasyon suçunun 3. Fıkrasında, radyasyon yaymak veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine etkide bulunmak eylemleri suç olarak tanımlanmıştır. Ancak bu eylemlerin yapılması ile cezaya verilmesi için radyasyonun başkalarına zarar vermeye elverişli bir miktarda olması şartı gereklidir. 3. Fıkranın bu suçunda; radyasyon yaymak veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine etkide bulunana kişi ve buna zararın elverişli olması halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Radyasyon suçunun 4. Fıkrasında suçun taksirle işlenmesi halinden bahsedilmiştir. Atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine veya radyasyon yayılmasına, bir tesisin veya laboratuvarın işletilmesi sırasında gerekli özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı olarak sebep olan kişi, fiilin bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Zamanaşımı:

Radyasyon yayma suçunun 1. Ve 2. Fıkraları dahilinde işlenen suçlar için zamanaşımı süresi 15 yıldır. 3. Ve 4. Fıkraları dahilinde işlenen suçlarda zaman aşımı süresi 8 yıldır. Radyasyon suçunun işlenmesi şikâyete bağlı bir suç değildir. Suçun varlığı halinde savcılık kovuşturma ve takibini yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir