Maddi Tazminat Dilekçesi

..(İL)…..SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                       …….

DAVACI                              :…….

VEKİLİ                               :Av.…….

DAVALI                              :…….

DAVA DEĞERİ                  :……. TL

KONU                                 : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak  üzere ……. Alacağın ticari reeskont faiziyle birlikte tahsili istemidir.

AÇIKLAMALAR    :1-Davalı, kullandığı ve sahibi olduğu ……. Plaka sayılı tır ile şehir içinde, ………… caddesinde manevra yaparken müvekkilimize ait telefon dükkanının vitrininden içeri girmiştir. 

2-Somut olayda davalının tamamen kusurlu olduğu açıktır. Cadde esnafı da olayı şahit olmuştur.

3-Müvekkilimiz adına ……. Asliye Hukuk Hakimliği’ nin ……. Esas sayılı dosyası ile ……. tarihinde yaptırmış olduğumuz tespitiyle alakalı olarak bilirkişi raporunu vermiştir.

4-Rapora göre;

Müvekkilimizin kırılan vitrininin tamiri için işçilik ve malzeme bedeli için ……., müvekkilimizin kırılan mallarıyla alakalı olarak ……. maddi hasar meydana geldiği anlaşılmıştır. Hem de bu tamirat işinin süreceği 3 gün için müvekkilimizin dükkânı da kapalı kalacaktır. Bunun için de müvekkilimizin ……. Maddi zarara uğrayacağı bilirkişi raporunda yer almaktadır

5-Müvekkilimizin olay sebebi ile toplam ……. maddi zararı olmaktadır. Davalı taraftan, müvekkilimizin zararını karşılanmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER                   : BK ve ilgili yasa mevzuat

HUKUKİ DELİLLER               :…… AHM ../…. D.İş dosyası, bilirkişi incelemesi, diğer yasal deliller

CEVAP SÜRESİ                              : 10 Gün

İSTEM SONUCU                        : Açıklanan sebeplerle fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere, olay gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalının, Müvekkilimizin dükkanının kırılan vitrininin tamiri için işçilik ve malzeme bedeli için …….TL, vitrinde kırılan malları ile ilgili olarak …….TL ve dükkanında yapılacak tamirat işinin süreceği 3 gün için kapalı kalacak dükkanın zarar kaybının nedeni ile …….TL olmak üzere toplam …….TL yi ödemesine, yarı ve masraf giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası gereğince karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.                                                                                                 

                                                                            DAVACI VEKİLİ

                                                                            Av…….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir