Maddi Tazminat Dilekçesi

..(İL)…..SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                        ……. DAVACI                              :……. VEKİLİ                               :Av.……. DAVALI                              :……. DAVA DEĞERİ                  :……. TL KONU                                 : Fazlaya ilişkin

Devam

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Dilekçe Örneği

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Dilekçe Örneği; ………. İŞ MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİNE DAVACI                      : ………………. VEKİLLERİ               : Av. ……………… DAVALI                      : …………………….

Devam

Yürütmenin Durdurulması Talebi İçerikli İptal Davası Dilekçe Örneği

İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Yürütmenin durdurulması taleplidir. DAVACI (Yürütmenin durdurulması talebinde bulunacak kişi) : Adres VEKİLİ_______________________: Av. ….( varsa) DAVALI_____________________:

Devam

Takibe(Borca) İtiraz Dilekçesi

(ŞEHİR)……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                                    (Dilekçenin yazıldığı tarih…….) DOSYA NO                          :…/…. İTİRAZ EDEN BORÇLU   :……. VEKİLİ                                 :Av…….. ALACAKLI                          :……. VEKİLİ                                 :Av…….

Devam

Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi Dilekçesi

ANTALYA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO                          : TALEPTE BULUNAN DAVACI                               : VEKİLLERİ                        : (Adres ) KONU                                  : Dosyanın HMK

Devam

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                        ……. DAVACI                   :……. VEKİLİ                     :Av ……. DAVALI                   :……. KONU                      : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma AÇIKLAMALAR    

Devam

Cezanın Ertelenmesi Talebi Dilekçe Örneği

……. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMI’NA                                                                                                                        ……. İNFAZIN ERTELENMESİNİ İSTEYEN              :……. VEKİLİ                 : Av……. DAVACI               : K.H. SUÇ               

Devam