Yakalamanın Koşulları

Yakalamanın Koşulları Nedir?

I) HERKES TARAFINDAN YAKALAMA YAPILABİLMESİNİN KOŞULLARI (CMK m. 90)

1) Yakalamanın Koşulları Aşağıdaki 2 koşuldan birinin olması durumunda herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir:

a) Kişiye suç işlerken rastlanılmış olması. Burada icra hareketlerinin başlaması lazım. İcra hareketleri
kanunda gösterilen eylemlere doğrudan bağlı hareketler icra hareketleri niteliğindedir. Adamın
birini keseceğini öldüreceğini biliyorsanız henüz daha yakalama yetkiniz yoktur. Çünkü yetkililere
haber verebilirsiniz. Kişinin başkasını öldürmesini engellemiş olmak için ancak yakalama yapılabilir. (Suçüstü hali farklıdır. Suçüstünde icra hareketleri bitmiş olsa bile hemen akabinde suçun iz ve eserleriyle kişi yakalanmışsa suçüstü hali olur.)


b) Suçüstü fiilden dolayı izlenen kişinin kaçma olanağının bulunması veya kimliğini belirleme
olanağının bulunmaması.


2) Soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suçlarda şikayet koşulunun gerçekleşmiş olması
Eğer şikâyet yoksa hiçbir işlem yapılamaz.


İSTİSNASI: CMK m. 90/3 “Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara, beden veya akıl hastalığı,
malullük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçüstü
hallerinde kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir.”
Bunlara karşı gerçekleştirilen bir suç varsa diğer koşullardan birisi olması halinde önce yakalayıp ilgilisine
şikayetçi olup olmadığı sorulacak şikayetçi olduğunu söylerse işlemler devam edecek.


II) YAKALAMANIN KOLLUK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN KOŞULLARI


1)Kolluk herkes gibi yakalama yetkisine sahiptir.
Kolluk esas itibariyle tek başına çok sınırlı olarak görev yapar. Ya amirinden ya da savcıdan talimat alır.
2) Kolluk görevlilerinin yakalama emri olmaksızın yakalama
a) Yakalama emri ya da tutuklama kararı düzenlenmesini gerektiren koşullarının varlığı
b) Gecikmesinde sakınca bulunan halin varlığı

İşlemi o anda yapmadığımızda o işlemle ulaşacağımız amaca ulaşamama riski varsa gecikmede sakınca vardır
c) Cumhuriyet savcısı veya amirlerine derhal başvurma olanağının bulunmaması
d) Soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı suçlarda şikayet koşulunun gerçekleşmesi
Bu dört koşulun birlikte olması gerekir.


III) YAKALAMA EMRİNE DAYANAN YAKALAMANIN KOŞULLARI (CMK m. 98)


1) Yakalama emrine dayanılarak yakalamayı kolluk yapabilir.
Soruşturma evresinde bir kişi hakkında yakalama emri düzenlenebilmesinin koşulları:

a) Kişiye çağrı kağıdı gönderilmeli.

b) Kişinin gönderilen çağrı kağıdı üzerine gelmemiş olması lazım.

c) Kişiye çağrı kağıdı ulaştırılamamış olması lazım

d) Cumhuriyet Savcısının talebini gereklidir.

  • Cumhuriyet savcısının talebi üzerine gelemeyen kişi hakkında Cumhuriyet savcısı, Zorla Getirme Kararı verebilir. Kişi yine gelmiyorsa ve bu dört koşul varsa sulh
    ceza hakiminden yakalama emri düzenlemesini isteyebilir.


2) Yakalanmışken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya sanık hakkında tutukevi veya
infaz kurumlarından kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında Cumhuriyet Savcıları ve Kolluk Kuvvetleri
de yakalama emri düzenleyebilir.


3) Kovuşturma evresinde kaçak olan sanık hakkında Resen veya Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine
Hakim veya Mahkeme tarafından çıkarılır.

Mahkeme resen karar verebilir. Kovuşturmayı mahkeme yürüttüğünden mahkeme kendisi koruma
tedbirine hükmedebilir.


4)Resen veya Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine mahkeme kaçak olan sanık hakkında yakalama emri
düzenleyebilir.


5) Hükümlü hükmün infazı için davetiye üzerine gelmezse 10 gün içerisinde eğer kaçarsa ya da
kaçacağına ilişkin şüphe varsa Cumhuriyet Savcısı yakalama emri çıkarabilir.

yakalama
yakalamanın koşulları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir