Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Kişinin ölümünden sonra para ile belirlenebilen hak ve borçları tereke adını alır. Tereke mirasçılar arasında kanunun belirlediği sınırlar içinde dağıtılır. Miras dağıtımı için öncelikle mirasçıların belirlenmesi gerekmektedir. Mirasçılar yasal olarak mirasçılık elde edebileceği gibi atanmış olarak da elde edebilirler. Vasiyet alacaklıları için doğrudan terekeden pay geçmez. Bu kimseler yasal mirasçılardan vasiyetname de belirlenen mal ve hakları eder. https://www.turkiye.gov.tr/adalet-veraset-ilami-sorgulama

Yasal mirasçılar yani kan bağı ile mirası kazanan kimseler için aynı anda hak doğmamış olabilir. Türk hukuku kan bağıyla miras dağıtımında ‘zümre sistemini’ benimsemiş böylece yasal mirasçıları 3 ayrı gruba bölmüştür.

  1. zümre ölen kişinin altsoyudur. Altsoyuyla beraber torunları da bu gruba dahildir.
  2. zümre ölen kişinin anne, babası ve onların altsoyudur.
  3. 3. zümre ölen kişinin büyükanne, büyükbaba ve onların altsoyudur.

Bu grupların dışında kalan kan bağı sahipleri ancak atanmış mirasçı olarak terekeden pay alabilirler.

  1. zümre yani çocuklar arasında tereke eşit olarak bölünür. Çocukların evlilik içi doğmuş olmasına gerek yoktur. Miras bırakan baba için tanıma veya mahkeme kararı yeterlidir. Altsoyu ile beraber eşi de hayatta ise eş 1/4 oranında miras payına sahip olurken çocuklar 3/4’lük miras payına sahip olur.
  2. zümre mirasçılar altsoyun olamadığı durumlarda eşle beraber mirasçı olurlar. Eş 1/2 oranında paya sahiptir kalan 1/2 ise miras bırakanın anne ve babası arasında eşit dağıtılır ya da onların çocuklarına dağıtılır.
  3. zümre mirasçılar ile eş de mirasçı olursa eş 3/4 oranında pay alır.

Zümrelerde mirasçı yoksa miras bırakanın eşi de hayatta değilse tüm miras devlete kalır. Devlet de mirasçı olabilir.

Saklı Pay Nedir?

Saklı pay, kanunda yasal mirasçıların bir kısmı için özel olarak korunan mirasın bir bölümüdür. Tüm kan bağı ile yasal mirasçı olan kimseler saklı pay mirasçısı olamazlar. Saklı pay mirasçıları kanunda sınırlı sayıdadır; altsoy, anne-baba, eş. Saklı pay altsoy için yasal miras payının 1/2, anne ve baba için 1/4’tür. Eşin saklı payı ise tek mirasçı olup tüm mirasın ona kalması durumunda terekenin 3/4 ‘ü, birinci zümreyle mirasçı olursa yasal miras payının aynısı yani 1/4, miras bırakanın ana-babasıyla birlikte mirasçı olursa yine kanuni miras payının aynısı, yani 1/2’dir. Sağ kalan eş üçüncü zümre ile mirasçı olursa saklı payı, kanuni miras payının 3/4’ü, yani 9/16 olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir