Davalarda Yalan Yere Yemin Etme Suçu

Davalarda yalan yere yemin etme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 275. Maddesinde düzenlenmiştir. Adliyeye karşı işlenen suçlar arasında yer almaktadır. Davalarda yalan yere yemin edilir ve davada hüküm verilir ise artık yalan yere yemin eden kişinin cezai sorumluluğu doğacaktır. Lakin davada hüküm verilmeden yalan yere yemin ettiği söylenir ve hatadan dönülürse ceza verilmez. Buna karşılık hüküm verildikten sonra hükmün icrasına geçilmeden yalan yere yemin ettiğini söyleyip hatasından dönerse belirli oranda cezai indirim alır. Yalan yere yemin etme suçu sebebiyle yapılan yargılamalar asliye hukuk mahkemelerinde yapılır.

Cezası

Adliyeye karşı yapılan davada yalan yere yemin etme suçunda fail 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Şikâyete bağlı bir suç değildir savcı resen soruşturur fakat suçun zamanaşımı süresi 8 yıldır. 8 yıl içinde takibi yapılmaz ise sonrasında ceza davasının düşmesine sebebiyet verir.

Yalan Yere Yemin Etme Suçunun Yargılamasında Etkin Pişmanlık

İlk olarak etkin pişmanlığın ne olduğundan bahsetmekte yarar vardır. Etkin Pişmanlık; Suçu işleyen kişinin sonradan pişman olması ve sebep olduğu maddi zararı var ise bu zararı gidererek ceza indirimi hükümlerinden yararlanmasını sağlayacak bir ceza hukuku kurumudur. Kişinin etkin pişmanlık hükümleri maddenin 3. Ve 4. Fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçeğin söylenmesi halinde ceza yarı oranında indirilir. Davada hüküm verilmeden doğru söylenmesi halinde de cezai sorumluluk oluşmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir