Uber Kullanıcılarına İstinaf’tan Müjde!

Uber kullanıcılarına istinaftan müjde! İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bugün vermiş olduğu kararla Uber’in erişim engelini kaldırdı. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber’e piyasada haksız rekabet meydana getirmek sebebiyle erişim yasağı getirmişti. Karar taraflarca istinaf mahkemesine taşınmıştı, bugün itibariyle 13. Hukuk Dairesi kararında ilk derece mahkemesinin kararını bozarak, taksi ürünü faaliyetlerine devam edebileceğine ilişkin kararını açıklarken aynı zamanda bilirkişi raporunu dikkate alarak Uber XL hizmetinin rekabet yasağı oluşturduğuna dikkat çekti.

Bilirkişi Raporunda Vergi Detayı

Bilirkişi raporunda vergi mükellefi olan Uber uygulamasının yürüttüğü işlemler ve hizmetlerin faturalandırılmasında KDV’ye yer verdiğini belirterek vergi idaresine ödendiği bilgisine yer verildi. Bu sebeple vergilendirme aşamasında imtiyazlı olmadıklarını ve sarı taksiciler ile haksız rekabet meydana getirilmediği belirtildi.

Uber XL uygulaması noktasında, taksicilik hizmeti gibi kullanıldığının lakin müşteri bulamama olasılığının olmadığının bunun salt ulaştırma işlemini aştığını bununda TTK m. 55/1-e anlamında iş şartlarına uymamak şeklinde haksız rekabet oluşturacağını belirtti.

II – Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar

MADDE 55–(1)Aşağıda sayılan hâller haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır: e) İş şartlarına uymamak; özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.

Yargıtay Kararı

Tüm bu karara ek olarak taraflar dilerse davayı Yargıtay’a taşıyabileceklerini bildirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir